Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Zimowe utrzymanie dróg miejskich - tel. 535 225 228 
Zgłoszenia odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - tel. 601 568 817

Utrzymanie ruchu i prace warsztatowe

Dział Logistyki i Utrzymania Ruchu odpowiada za sprawność techniczną pojazdów, maszyn i urządzeń wykorzystywanych przez Spółkę do świadczonych usług.
Zakres wykonywanych przez dział zadań obejmuje:
 
 Warsztat samochodowy:

  1. Naprawy pojazdów samochodowych oraz ciągników rolniczych.
  2. Naprawy maszyn i urządzeń do remontu nawierzchni dróg.
  3. Naprawy i konserwacje sprzętu przeznaczonego do letniego i zimowego utrzymania dróg.

 
 Warsztat ślusarski i elektryczny:

  1. Naprawy pojemników i kontenerów na nieczystości stałe.
  2. Wykonuje prace spawalnicze techniką MMA i MAG.
  3. Naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej.
  4. Naprawy i konserwacje instalacji elektrycznej (do 1 kV).